SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Genel Kültür

Gitar Hakkında
Telli bir çalgı olan gitar, 5 telli olarak Mezopotamya'da ortaya çıkmış, daha sonra 6. tel eklenerek geliştirilmiştir. 1940 yılında ilk elektro gitar geliştirilmiş ve seri üretimine geçilmiştir.

Piyano Hakkında
Tuşlu çalgılar sınıfına giren piyano, ilk olarak 1711 yılında Bartolomeo Cristofori tarafından Floransa kentinde yapıldı. Çalgının adı italyanca "hafif ve güçlü" anlamlarına gelen "piano e forte" nin önce birleştirilmesinden (pianoforte) sonra da kısaltılmasından (piano) ortaya çıktı. Çalgıya bu adın verilmesinin nedeni, daha önce kullanılan tuşlu çalgıların gürlük değişimlerine olanak sağlamaması, piyanoda ise bu değişimlerin gerçekleştirilebilmesiydi.

Keman Hakkında
Ses renginin etkileyici güzelliğiyle keman, en yaygın ve en sevilen çalgılardandır. Değişen ruh durumlarını ya da doğa güzelliklerini ayrıntılı bir biçimde canlandırabilir. Duygusal anlatım zenginliği onu ‘solo çalgı’ yapmıştır. Tınısındaki sıcaklık ve yorum olanaklarının çeşitliliğiyle keman, usta bir anlatıcıdır. Çalgının Oda müziğindeki ve orkestradaki rolü büyük değer taşır.

Bale Hakkında
Bale ; Kadın ve erkek dansçıların bir tiyatro sahnesinde yorumladıkları figürlü danstır.
Terimin genel anlamıyla dans eski çağlara kadar uzanır; ama sözcüğün gerçek anlamıyla bale sanatının izlerine, Rönesans'tan önce hiç rastlanmaz. Bununla birlikte, topluluk halinde yorumlanan dans sahnelerinin doğaçtan, yani hazırlıksız yapılamayacağı da bir gerçektir, bu nedenle de kurallara bağlanmasalar bile önceden belirlenmeleri gerekir; çünkü bazı dansçıların öbürlerinden daha önemli "rolleri" olacaktır. Dolayısıyla, eski çağlarda dinsel törenlerde yapılan danslar ile bale sanatı arasında bir benzerlik kurulabilir; ama bu Eskiçağ balelerinin, XVI. yy'dan sonra Avrupa'da görüldüğü gibi kesin verilere göre oluşturuldukları düşünülemez.


Konservatuar mezunu ve alanlarında uzman hocalardan eğitim almak istiyorsanız en uygun fiyata,kaliteli sanat ve müzik eğitimi sunuyoruz.Derslerin gün ve saatlerini seçebiliyorsunuz. Ayrıca enstrüman konusunda da size yardım sunuyoruz .

Çengelköy Müzik Kursu | Çengelköy Gitar Kursu | Çengelköy Piyano Kursu | Çengelköy Keman Kursu | Çengelköy Bale Kursu

Üsküdar Müzik Kursu | Üsküdar Gitar Kursu | Üsküdar Piyano Kursu | Üsküdar Keman Kursu | Üsküdar Bale Kursu

Çengelköy Müzik Kursu | Çengelköy Gitar Kursu | Çengelköy Piyano Kursu | Çengelköy Keman Kursu | Çengelköy Bale Kursu | Üsküdar Müzik Kursu | Üsküdar Gitar Kursu | Üsküdar Piyano Kursu | Üsküdar Keman Kursu | Üsküdar Bale Kursu | Çengelköy Bağlama Kursu | Çengelköy Müzik Merkezi | Üsküdar Müzik Merkezi | Üsküdar Bağlama Kursu | Üsküdar Bateri Kursu | Çengelköy Bateri Kursu | Çengelköy Sanat Kursu | Çengelköy Klarnet Kursu | Üsküdar Klarnet Kursu | Üsküdar Şan Kursu | Üsküdar Elektro Gitar Kursu | Çengelköy Elektro Gitar Kursu | Çengelköy Şan Kursu | Ses Eğitimi | Ücretsiz Kurs | Ücretsiz Kurslar


SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ